KS Quik 800 Puffs

KS Quik 800 Puffs เป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable Pod) ที่มีจำนวนการดูด (puffs) ประมาณ 800 ครั้ง ตัวอุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้สะดวกต่อการพกพาและใช้งาน ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัด มีน้ำยาภายในอุปกรณ์และแบตเตอรี่ที่เพียงพอสำหรับจำนวนการดูดที่ระบุ

KS Quik 800 Puffs มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ทั้งรสชาติของยาเส้น และรสชาติผลไม้ต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้ง อุปกรณ์ยังมีดีไซน์ที่สวยงาม และสามารถทิ้งได้ทันทีหลังจากใช้ครบจำนวนการดูด

สำหรับผู้ที่ต้องการสินค้าที่สะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งาน โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวหรือเติมน้ำยา KS Quik 800 Puffs อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ทั้งในเรื่องของความคุ้มค่า ความหลากหลายของรสชาติ และความสะดวกสบายในการใช้งาน

หน้าแรก
รายการสินค้า
โปรโมชั่น
สั่งซื้อ