ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ ส่งผลอย่างไรกับบุหรี่ไฟฟ้า

ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ และการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการพิจารณาใหม่โดยกรมสรรพสามิต โดยมีเป้าหมายในการ ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ ให้เป็นแบบเดียว

     ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ ส่งผลอย่างไรกับบุหรี่ไฟฟ้า การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการพิจารณาใหม่โดยกรมสรรพสามิตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการ ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ ให้เป็นแบบเดียวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บภาษีแบบ 2 อัตรา ที่ส่งผลให้มีการลดราคาบุหรี่เพื่อแข่งขันกับการเรียกเก็บภาษีที่ต่างกัน ผลที่เกิดขึ้นจากการลดราคานี้ทำให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าลดราคาบุหรี่เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้น ดังนั้นการปรับโครงสร้างภาษีนี้จึงเป็นทางเลือกที่มีไว้สำหรับการลดปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้

เพื่อจับ-ปรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้อยู่ในพิกัดที่สามารถจับ-ปรับได้ ทางสาธารณสุขได้ขอให้กรมสรรพสามิตให้ความสำคัญและใส่บุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปในพิกัดเพื่อสามารถจับหรือปรับได้ที่ผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าได้

ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ และการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการพิจารณาใหม่โดยกรมสรรพสามิต โดยมีเป้าหมายในการ ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ ให้เป็นแบบเดียว

กรมสรรพสามิตได้เรียกเก็บอัตราภาษีบุหรี่แบบ 2 อัตรา ซึ่งส่งผลให้การลดราคาบุหรี่เพื่อแข่งขันกับอัตราภาษี 42% และ 25% เมื่อราคาบุหรี่มีค่ามากกว่า 72 บาท จะเสียภาษีที่ 42% และเมื่อราคาต่ำกว่าจะเสียภาษีที่ 25% แบบนี้การเรียกเก็บภาษีแบบอัตราเดียวจะช่วยให้ไม่สามารถลดราคาเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่สูงขึ้นได้

มีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่ไม่ได้เสียภาษีเข้ามาในประเทศอย่างไม่จำเป็น ซึ่งทำให้มีบุหรี่หนีภาษีมากขึ้น ดังนั้น สำนักงานสรรพสามิตได้ขอเพิ่มอำนาจให้กรมสรรพสามิตในการจับ-ปรับบุหรี่มากขึ้นเพื่อลดจำนวนบุหรี่หนีภาษีในประเทศ

ส่วนทางสาธารณสุขได้ขอเพิ่มอำนาจในการจับ-ปรับผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากมีการใช้งานแพร่หลายแต่ยังไม่ได้ถูกเรียกเก็บภาษีอย่างถูกต้อง การเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตตรวจค้นและยึดบุหรี่ที่สงสัยว่าหนีภาษีจะช่วยให้สามารถป้องกันการหนีภาษีได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

กรมสรรพสามิตได้เตรียมเสนอขอเพิ่มอำนาจจับ-ปรับบุหรี่เพื่อป้องกันการหนีภาษี โดยมีการเสนอเพิ่มโทษสูงสุดจากความผิดที่เดิม ทั้งการจำคุกและการปรับเป็นจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท รวมทั้งเสนอให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นและยึดบุหรี่ที่สงสัยว่าหนีภาษีได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นเพิ่มเติม

ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ และการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการพิจารณาใหม่โดยกรมสรรพสามิต โดยมีเป้าหมายในการ ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ ให้เป็นแบบเดียว

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีและการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าสามารถมีผลต่อตลาดและการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าได้โดยตรง:

1. ราคาและการแข่งขัน: การปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่อาจส่งผลต่อราคาของบุหรี่ไฟฟ้าที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าลดราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาษี การลดราคานี้อาจมีผลต่อผู้บริโภคในรูปแบบของราคาที่ถูกลงหรือโปรโมชั่นที่ดีขึ้นสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า

2. การควบคุมและการอำนวยความสะดวกในการจับ-ปรับ: การเพิ่มอำนาจในการจับ-ปรับบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยในการควบคุมการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ไม่เสียภาษีเข้ามาในตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้มีการตรวจค้นและบุกเบิกในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการหนีภาษีของบุหรี่ไฟฟ้า

3. การส่งเสริมสุขภาพ: การควบคุมและการเพิ่มอำนาจในการจับ-ปรับบุหรี่ไฟฟ้าอาจช่วยในการควบคุมผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจากการใช้งานบุหรี่ โดยเฉพาะในการควบคุมการเข้าถึงของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงสูงหรือการควบคุมโฆษณาเพื่อลดการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของบุหรี่ไฟฟ้า

ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และมาตรการที่นำมาใช้ และอาจมีผลต่อตลาดและผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่างกันในขณะเดียวกัน

สั่งซื้อเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า บน อาทิ  INFY / Relx Infinity / JUES / Relx ZERO / KS Lite / KS Kardinal Stick / KS Kardinal KURVE / KS XENSE / KS QUIK กับ KS POD เพื่อช่วยคุณเลิกบุหรี่ พร้อมสอบถามโปรโมชั่นส่งฟรี ส่งด่วนได้แล้ววันนี้ เพียงเพิ่มเพื่อน ที่ไลน์ ID: @620vjosw

หน้าแรก
รายการสินค้า
โปรโมชั่น
สั่งซื้อ