เสี่ยงเป็นมะเร็ง ต้องสูบบุหรี่กี่ปี

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่สุดของ การเกิดมะเร็งปอด ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมักจะสูงขึ้นตามระยะเวลาการสูบบุหรี่ แล้วมันกี่ปีล่ะ

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการเกิดมะเร็งปอด ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนี้มักจะสูงขึ้นตามระยะเวลาการสูบบุหรี่ ซึ่งหมายความว่า ยิ่งคุณสูบบุหรี่เป็นเวลานานมากเท่าไหร่ก็ เสี่ยงเป็นมะเร็ง จะสูงขึ้นเท่านั้น และสิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่และพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ด้วย ตามข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) ระยะเวลาของการสูบบุหรี่ที่สำคัญในการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งคือ

สูบบุหรี่กี่ปีล่ะ ถึงจะเป็นมะเร็ง

ความเสี่ยงของมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นเมื่อคุณสูบบุหรี่เป็นเวลา 30 ปี ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ควรทำความเข้าใจว่าคนแต่ละคนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทำต่อความเสี่ยงของมะเร็งเช่น พื้นที่ที่อยู่อาศัย ประวัติการสูบบุหรี่ในครอบครัว พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และปัจจัยส่วนบุคคลอื่น

ดังนั้นการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเดียวไม่เพียงพอในการเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแต่อย่างใด และการปฏิบัติตามวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดอย่างเคร่งครัดสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ โดยไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพด้านอาหาร การออกกำลังกาย ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเป็นตัวช่วยเป็นอีกวิธีที่นิยมกันมาก 

สูบบุหรี่กี่ปี เสี่ยงเป็นมะเร็ง (2)

ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงบ้าง

กลุ่มคนที่สูบบุหรี่: การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปอดในส่วนใหญ่ของผู้ป่วย คนที่สูบบุหรี่เป็นเวลานานและบุหรี่อย่างหนักมีโอกาสมากขึ้นในการเป็นมะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่นี้

คนที่มีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็ง: คนที่มีพี่น้องหรือบิดามารดาที่เป็นมะเร็งมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งสูงขึ้น เนื่องจากมีการสืบทอดความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

คนที่มีประวัติการสูบบุหรี่ในอดีต: คนที่เคยสูบบุหรี่แต่ได้เลิกในภายหลังยังมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง การเลิกบุหรี่อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งในระยะยาว

คนที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์: การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกันอาจทำให้ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งสูงขึ้นกว่าการทำคนละอย่าง

คนที่ได้รับสารพิษหรือสารเคมี: คนที่ได้รับสารพิษหรือสารเคมีในการทำงานหรือในสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการเป็นมะเร็ง

คนที่ไม่ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม: ความไม่สมดุลในการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายไม่เพียงพออาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง

คนที่มีประวัติการเป็นมะเร็งในอดีต: คนที่เคยเป็นมะเร็งในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีโอกาสในการเกิดมะเร็งซ้ำในส่วนนั้น ๆ

คนสูงอายุ: ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อคนมีอายุมากขึ้น

สูบบุหรี่กี่ปี เสี่ยงเป็นมะเร็ง (3)

ถ้าจะให้บอกแบบชัดเจนของความ เสี่ยงเป็นมะเร็ง เป็นเรื่องซับซ้อนและขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การรับรู้และการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งและให้ความสำคัญในการควบคุมปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น หากคุณมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อหาวิธีป้องกัน

วิธีป้องกัน

การป้องกันมะเร็งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ หากความผิดปกติเกิดขึ้นในเซลล์ของร่างกาย การป้องกันมะเร็งเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่กล่าวได้ยาก เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ ที่มีผลต่อความเสี่ยง ดังนี้

หยุดสูบบุหรี่: การเลิกสูบบุหรี่หรือการหยุดสูบบุหรี่จะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดและมะเร็งหางในอนาคตอย่างมาก หากคุณต้องการความช่วยเสียงในการเลิกบุหรี่ ควรปรึกษาแพทย์หรือเข้าร่วมโปรแกรมเลิกบุหรี่ที่มีความรับผิดชอบที่มีการสนับสนุนการเลิกบุหรี่อย่างเหมาะสม

รับประทานอาหารที่เหมาะสม: การรับประทานอาหารที่มีสีสันหลากหลายและมีความสมดุลในโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือ สามารถช่วยให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น

ออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ในระดับความเข้มข้นปานกลางหรือข้น ๆ การเลือกทำกิจกรรมที่เพื่อสร้างสุขภาพจิตและกายเช่น เดินเรือน ๆ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โยคะ จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างความพอใจในชีวิต

หลีกเลี่ยงสารอันตราย: การป้องกันการสัมผัสกับสารอันตรายที่สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็ง อย่างเช่น สารเคมีในบ้าน หรือสิ่งก่อปฏิกิริยาเคมีในสภาพแวดล้อมที่ทำงาน ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวอย่างถุงมือหรือหน้ากากเมื่อมีการประสานกับสารเคมี

รับวัคซีนต้านมะเร็ง: การรับวัคซีนต้านมะเร็ง เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) และวัคซีนป้องกันมะเร็งตับ (Hepatitis B) สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้

การตรวจสุขภาพประจำปี: การตรวจสุขภาพประจำปีที่สม่ำเสมอจะช่วยตรวจจับภาวะก่อนมะเร็ง และการตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณเตือนเริ่มแรกของมะเร็ง

การป้องกันมะเร็งคือการรักษาสุขภาพอย่างระมัดระวังและการดูแลร่างกายอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีใด ๆ ที่สามารถป้องกันมะเร็งอย่างแน่นอน การเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมีความซับซ้อนและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ หากคุณมีความเสี่ยงหรือมีคำถามเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็ง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมและสภาพร่างกายของคุณเอง

เพิ่มตัวช่วยให้คุณได้เลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหันมาเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสอบถามรายละเอียด หรือสั่งซื้อเครื่องบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆ เพื่อช่วยคุณเลิกบุหรี่ พร้อมสอบถามโปรโมชั่นส่งฟรี ส่งด่วนได้แล้ววันนี้ เพียงคลิกแอดไลน์ @620vjosw

หน้าแรก
รายการสินค้า
โปรโมชั่น
สั่งซื้อ